Schowek - Wyszukiwarka ofert

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży Przystanek Wakacje z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława Grabowskiego 1/20U, NIP: 5862221316, Regon: 362074044 
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - Art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - działania marketingowe.,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  5. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi oraz ponowne przedstawienie naszej oferty/produktu;